หมวดหมู่ทั่วไป > อาหาร

ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ข้าวกล้องหอมมะลิ จ.สุรินทร์ ข้าวกล

(1/1)

kkthai20009:
ข้าวหอมมะลิสุขภาพสุรินทร์ [pr]   ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์    ข้าวกล้องหอมมะลิสุขภาพสุรินทร์  ข้าวมะลินิลปลอดสารพิษ จ.สุรินทร์    ข้าวหอมมะลิปลอดสารเคมีจังหวัดสุรินทร์ ข้าวอินทรีย์   หอมมะลิ105 [pr]   หรือ ข้าวออร์แกนิค (Organic Rice) เป็น  ข้าวกล้องหอมมะลิยี่ห้อไหนดี  ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ต่างๆ เป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค–แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวในทุกขั้นตอนการผลิต และในระหว่างการเก็บรักษาผลผลิต หากมีความจำเป็นแนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคนหรือไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต ในดินและในน้ำ ในขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย ทำให้ได้ผลิตผล ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์  ที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยจากอันตรายของผลของสารตกค้าง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจและเชื่อถือในระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ ข้าวไรซ์เบอรี่กับ ข้าวกล้อง   จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ หรือมาตรฐานออร์แกนิคระดับสากลอย่าง IFOAM, USDA ของอเมริกา, JAS ของญี่ปุ่น, BioAgreCert ของอิตาลี ฯลฯ
 
 
 
 
การผลิตข้าวอินทรีย์ ( ข้าวซ้อมมือหอมมะลิสุขภาพสุรินทร์ )เป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน เช่น ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในไร่นาหรือจากแหล่งอื่น ควบคุมโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสานที่ไม่ใช้สารเคมี การเลือกใช้พันธุ์ข้าว ( ข้าวซ้อมมือหอมมะลิปลอดสารพิษ จ.สุรินทร์   ข้าวปกาอำปึลอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ ) ที่เหมาะสมมีความต้านทานโดยธรรมชาติ รักษาสมดุลของศัตรูธรรมชาติ การจัดการพืช ดิน และน้ำ ให้ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของต้นข้าว  ข้าวกล้องมะลิแดงอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์  เพื่อทำให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้ดี มีความสมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติ การจัดการสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมาะต่อการระบาดของโรค แมลงและสัตว์ศัตรู ข้าวมะลินิลอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์  เป็นต้น
 

 
 
ข้าว Hor สั่งแพ็คเดียวเราก็ส่ง  ( ข้าวผสมหลายสายพันธุ์ปลอดสารพิษ จ.สุรินทร์ [pr] )
ข้าวอินทรีย์ Hor ข้าวจากจังหวัดสุรินทร์
277 หมู่ 14 ถ.พิชิตชัย ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทร. 092-8245655
#ข้าวหอมมะลิ #ข้าวกล้องหอมมะลิ #ข้าวซ้อมมือหอมมะลิ #ข้าวกล้องสุรินทร์ #ข้าวกล้องจังหวัดสุรินทร์
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์สุรินทร์ [pr]

Tags :  ข้าวหอมมะลิสุขภาพ จ.สุรินทร์ , ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค จ.สุรินทร์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version